in

Bursaspor Maçındaki Olaylar Nedeniyle Amed SF, PFDK’ya Gönderildi

TÜrkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği sevk gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 25.09.2022 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 3 ve 4. maddeleri ve 2022-2023 sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü 8/12. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü idarecisi Ömer Elaldı’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İşte Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün PFDK’ya sevk edildiği maddelerde verilen cezalar:

MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını
ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir
düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.

MADDE 49 – USULSÜZ SEYİRCİ ALMA ve MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ
BIRAKILMAMASI

(1) Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda
bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan,
stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan
kulüplere Süper Lig için 200.000.-TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 52.000.-TL’den
130.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 26.000.-TL’den 52.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 13.000.-
TL’den 26.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

(2) Misafir kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının
%30’undan fazla fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir kulüp seyircilerine
son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla
bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için

MADDE 52 – SAHA OLAYLARI

(1) Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde
oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde
ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

(2) Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu
kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını
birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle
de yetinebilir.

(3) Yukarıda ikinci fıkrada belirtilen yaptırımlara ek olarak; elektronik bilet uygulamasının
yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında, olayların ağırlığına ve oluşuna göre saha
olaylarına karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik
bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenebilir. Bu
fıkra kapsamında ev sahibi olarak oynanan müsabakada verilen ceza, ilgili kulübün ev sahibi
olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada alınan ceza, ilgili
kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında
alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında
infaz edilir. Saha olaylarında bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası
uygulanmaz.

(4) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.

MADDE 53 – ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT

(1) Stadyumlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile
aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası
uygulanmaksızın yasaktır.

(2) Profesyonel lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde
kulüplere Ek-1 ve Ek-2, Türkiye Kupası müsabakalarında ise Ek-3’te yer alan tablolara göre
ceza verilir.

(3) Elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında çirkin
ve kötü tezahüratta bulunulması halinde; toplu halde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan blok
veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi
suretiyle müsabakaya girişleri engellenir. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli
seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz.

(4) PFDK, 2. ve 3. fıkra kapsamındaki cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir.

(5) Kulübün ve/veya seyircisinin bu madde kapsamında, ev sahibi olarak oynanan
müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir
kulüp olarak oynanan müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı
müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa
müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir.

(6) Anılan fiiller ırkçılık içerirse sorumlu kulübe ilk ihlalde müsabakayı seyircisiz oynama
cezası ve EK tablolardaki üçüncü ihlal için öngörülen para cezası kadar para cezası, ikinci
ihlalde iki müsabakayı seyircisiz oynama ve ikinci ihlalde verilen para cezasının iki katı kadar
para cezası ve üçüncü ihlalde ise üç puan indirme cezası verilir.

(7) Bu madde kapsamındaki ihlallerin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da
olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı kanıtlarla
ispat eden kulübe ceza verilmeyebilir.

(8) Etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya
taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat
yapılması yasaktır. Anılan yasağın ihlali halinde sorumlu kulübe; Süper Lig için 260.000.-
TL’den 520.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 90.000.-TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 16
40.000.-TL’den 80.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar para
cezası, saha kapama cezası veya seyircisiz oynama cezası eylemin ağırlığına göre birlikte veya
ayrı ayrı verilebilir.

(9) Bu madde kapsamındaki ihlalin lig statüleri gereği tarafsız sahada oynanan
müsabakalarda gerçekleştirilmesi halinde, ilgili kulüpler misafir kulüp olarak değerlendirilir.

(10) Bu maddenin 1., 6. ve 8. fıkrası kapsamına giren ihlallerin birlikte gerçekleşmesi
halinde ilgili fıkraların ihlali için belirlenen yaptırımlar ayrı ayrı uygulanır.

YAYIN TALİMATI

MADDE 3 – YAYINLARIN DÜZENLENMESİ

(1) Futbol müsabakalarının her türlü görsel ve işitsel teknik cihaz ve benzeri araçlarla
yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran TFF yetkilidir.

(2) Futbol müsabakaları ile ilgili olarak kulüpler adına ve hesabına yayın sözleşmesi yapılması
ve yayın hakkı devrinin usul ve şartlarını belirleme yetkisi münhasıran TFF’ye aittir.

(3) Sözleşme sonucunda elde edilen yayın ücreti, TFF tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kulüplere dağıtılır.

(4) Bir müsabakanın canlı yayın hakkını elde etmiş olan yayın kuruluşu aynı müsabakanın
sonradan bu talimatın 11. maddesindeki koşullara uymak şartı ile banttan yayınlama hakkına
sahiptir. TFF’nin kulüpler adına ve hesabına yaptığı sözleşme hükümleri saklıdır.

(5) TFF’nin kulüpler adına ve hesabına yaptığı sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
müsabaka yayın hakkı ev sahibi kulübe aittir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME YAPMA HAKKININ KULÜPLERE TANINMASI

(1) TFF, yayıncı kuruluşlarla futbol müsabakaları ile ilgili olarak kulüpler adına ve hesabına
sözleşme yapmadığı takdirde, kulüplere yayıncı kuruluşlarla sözleşme yapma izni verebilir.
Kulüpler, bu gibi hallerde örneği TFF tarafından hazırlanan tip sözleşmeleri kullanmak ve
imzalı sözleşmeleri en geç ilgili müsabakaların başlamasından 48 saat öncesine kadar sözleşme
taraflarının imza sirkülerleri ile birlikte TFF’ye ulaştırmakla yükümlüdür.

(2) TFF, yayıncı kuruluşlarla futbol müsabakaları ile ilgili olarak kulüpler adına ve hesabına
radyo yayın sözleşmesi yapmadığı takdirde kulüplere, stadyumlarında radyo yayınına müsait
radyo anlatım pozisyonu sayısı kadar radyo kanalıyla sözleşme yaparak, bu talimatta belirlenen
usuller çerçevesinde radyo yayın haklarını serbestçe devretme imkânını tanıyabilir.

(3) Sözleşme ile canlı yayın hakkını elde eden kuruluşun, bu hakkı Türkiye içinde ya da
dışında, yerli veya yabancı, herhangi bir kişiye kısmen veya tamamen devri TFF’nin yazılı
onayına tabidir. TFF’nin kulüpler adına ve hesabına yaptığı sözleşme hükümleri saklıdır. Devir
koşullarını belirleme yetkisi münhasıran TFF’ye aittir.

(4) TFF, kulüpler adına ve hesabına yayıncı kuruluşlar ile sözleşme imzaladığı takdirde,
kulüplerin daha önce yapmış olduğu tüm yayın sözleşmeleri geçerliliklerini kaybeder.

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

MADDE 8 – TRİBÜN DÜZENLEMESİ

(12) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk,
cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez ve yazılı doküman
dağıtılamaz. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya
pankartlar asılamaz.

Yazar viralspor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gençlerbirliği’nde Dallas Dizisini Aratmayan İşler

İşte Türkiye’nin EURO 2024 Elemelerindeki Muhtemel Rakipleri