in

Hakeme İtiraz Eden Futbolcu Ve Yöneticiye 200 Bin TL Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda (FDT) yaptığı değişiklikle cezaların ne olacağını liglere göre ilan etti.

TFF yönetimi, bazı istisnalar hariç, hak mahrumiyeti alan yöneticilere para cezası ödeyerek stada girme hakkı da tanıdı.

Hakemlere itiraz eden futbolcu ve yöneticiye 200 bin TL ceza verecek. Baskı medya yoluyla olursa ceza 600 bin TL’ye çıkacak.

Daha önce talimatın 36. maddesinin 1. fıkrasındaki “… veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan” ifadeler çıkartıldı. Bu bölüm 38. maddeye daha ayrıntılı bir şekilde yansıtıldı.

HAKEM YÖNETİMİNE GÖLGE DÜŞÜRENE YASAK GELDİ

Genişletilen FDT 38. Madde’nin 1. fıkrasında öncelikle hakemlere yönelik hangi davranışların cezalandırılacağı tanımlandı: “(1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla hakemler ve diğer müsabaka görevlileri hakkında; bu kişilerin veya müsabakanın dürüstlüğüne veya tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik herhangi bir şekilde açıklamada, yorumda veya paylaşımda bulunmaları yasaktır.”

İTİBARSIZLAŞTIRMAYA SÜPER LİG’DEKI CEZA 200 BiN LİRA

Maddenin 2. fıkrasındaysa yasağa uymayanlara verilecek cezalar belirtildi. En yüksek ceza 200 bin lirayla Süper Lig için belirlendi:

“(2) Birinci fıkrada yer alan yasağa uymayan kişilere Süper Lig için 200.000 TL, TFF 1. Lig için 100.000 TL, TFF 2. Lig için 50.000 TL, TFF 3. Lig için 25.000 TL, Gelişim ligleri, Kadın Ligleri ve Bölgesel Amatör Ligler için ise 10.000 TL para cezası verilir. Diğer kişilere ise Süper Lig için belirlenen para cezası verilir.”

Talimat söz konusu suçun medya üzerinden yapılması halinde cezaları üç kata kadar artırmayı da öngörüyor: “(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde Kulüplere ise Süper Lig için 200.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 110.000.-TL’den 300.000.- TL’ye kadar, 2. Lig için 60.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.”

Talimatta yapılan açıklamalarda şahıs ismi yerine ‘yönetim kurulu’ ifadesi geçerse bu durumda kulüp başkanına ceza verileceğine hükmedildi: “Ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da ikinci fıkraya göre ceza verilir. (4) Bu madde kapsamındaki eylemlerin Talimat’ın diğer maddelerini de ihlal etmesi halinde ayrıca ilgili madde kapsamında da ceza verilir.

VAR’A HAKEMLE GİDENE CEZA

FDT’nin 40. Maddesi’nin ‘1c’ olan fıkrası kaldırılıp yerine ’40/a’ getirildi. a fıkrası, hakemlerin toplu şekilde sarılmasını yasaklayarak para cezası koyuyor: “(1) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, aynı takımdan birden fazla futbolcunun, görevlinin veya yöneticinin birlikte hareket ederek: a) itiraz veya protesto amaçlı müsabaka görevlilerinin etrafını sarmaları veya görevlerini yapmalarını engelleyici eylemlerde bulunmaları halinde Süper Lig kulüplerine 50.000 TL, TFF 1. Lig kulüplerine 25.000 TL, TFF 2. Lig kulüplerine 15.000 TL, TFF 3. Lig kulüplerine 7.500 TL…”

HAKEME FiiLi EYLEME 75 BiN LiRA CEZA

40. Madde’nin b fıkrası aynı şekilde kulüplere de hakemlere karşı yapılacak baskıda ceza öngörüyor: “b) müsabaka görevlilerine karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ve eylemlerde bulunmaları, baskı kurmaya çalışmaları, sözlü veya fiili eylemlerde bulunmaları halinde Süper Lig kulüplerine 75.000 TL, TFF 1. Lig kulüplerine 40.000 TL, TFF 2. Lig kulüplerine 20.000 TL, TFF 3. Lig kulüplerine 10.000 TL para cezası verilir. Yukarıda a ve b bentlerinde yer alan cezalar eylemin ağırlığına göre yarı oranına kadar artırılır.”

BASKI VAR’A GIDERKEN DE SÜRERSE CEZAYA ZAM

Hakeme yönelik baskı VAR incelemesiyle ilişkili olduğunda ceza yüzde 50 oranında artırılacak: “(2) Birinci fıkrada yer alan eylemlerin müsabaka hakemine karşı VAR incelemesi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi halinde cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır. (3) Bu madde kapsamındaki eylemler kural olarak müsabaka görevlileri tarafından rapor edilir. Bununla birlikte, rapor edilmeyen eylemler hakkında re’sen disiplin soruşturması da başlatılabilir.”

TRiBÜN CEZASI PARAYLA KALDIRILABILECEK

FDT’nin hak mahrumiyeti ön gören 97. Madde’nin 1. fıkrasındaki “Kulüp Başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezaları, kulübün finaller dışındaki resmi müsabakalarında protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz” kısım çıkartılırken, söz konusu maddeye 4 ve 5. fıkralar ilave edildi. Ayrımcılık, doping ve şike gibi ağır suçlar hariç hak mahrumiyeti alan yöneticilere, bu yaptırımı para cezasına çevirme olanağı sunuldu. Düzenlemeye göre Süper Lig yöneticileri ceza aldıkları her bir gün için 10 bin lira öderlerse stada girebilecek: “(4) Bu talimatın 42. (ayrımcılık ve ideolojik propaganda), 55. (davranış kuralları), 56. (müsabaka sonucunu etkileme), 57. (bahis) ve 61 (doping) maddelerinde belirten ihlaller nedeniyle verilen hak mahrumiyeti cezaları ile sürekli hak mahrumiyeti cezaları hariç olmak üzere; Kulüp Başkan ve 41 Yöneticileri ile bu kulüplerin bağlısı alt ve üst kuruluşların başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları; ceza alan kişinin, TFF’nin banka hesabına her bir günlük hak mahrumiyeti cezasına karşılık; Süper Lig Kulüpleri için 10.000 TL, 1. Lig Kulüpleri için 7.500 TL, 2. Lig Kulüpleri için 5.000 TL, 3. Lig Kulüpleri için 2.500 TL yatırmaları ve yatırdıklarına ilişkin makbuzu yazılı talepleri ile birlikte TFF’ye sunmaları halinde infaz edilmiş sayılır.”

Cezanın uygulanmış sayılması için cezaya konu olan tüm günler için belirlenen paranın tamamının ödenmiş olması gerekecek: “(5) Dördüncü fıkra kapsamında hak mahrumiyeti cezalarının infaz edilmiş sayılabilmesi için, hak mahrumiyeti süresinin tümüne ilişkin ödeme yapılması zorunludur. Böylece sportmenliğe aykırı hareket eylemlerinden alınan hak mahrumiyeti cezalarının paraya çevrilmesinin yolu açıldı.”

Yazar viralspor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankaragücü’nde Generaller Yattı, 3 Puanı Askerler Aldı

Türk Telekom’un Serisi Bozuldu